header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

privacy beleid

Privacy beleid HC Eelde

Dit is de privacyverklaring van Mixed Hockeyclub Eelde (hierna HC Eelde) gevestigd te Paterswolde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40048253.

Bij HC Eelde hechten wij veel waarde aan bescherming van de persoonsgegevens van onze (ouders van) leden, vrijwilligers, medewerkers, sponsoren en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevens verzamelen

Van onze leden worden naam, adres, woonplaats, IBAN, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, bewoners zelfde adres (i.v.m. familiekorting), telefoonnummer vast/mobiel, pasfoto (indien van toepassing) geregistreerd. Deze gegevens wordt gebruikt voor lidmaatschap van de KNHB en voor communicatie en facturatie inzake het lidmaatschap. Na inlog via de website, kun u uw contactgegevens zelf aanpassen wanneer deze incompleet of incorrect zijn. Wijzigingen van facturatiegegevens van via een bericht aan[email protected].

Gegevens verwerken

De gegevens worden alleen gebruikt om in het kader van uw lidmaatschap te communiceren.

Wanneer u onze websitewww.hceelde.nlbezoekt, dan verzamelen we van u geen persoonsgegevens. Als u via onze website het contactformulier invult, beschikken wij over enkele contactgegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden.

Van leden, sponsoren en vrijwilligers worden de persoonsgegevens verwerkt in LISA (Ledeninformatiesysteem). De gegevens worden vanuit LISA door derden verwerkt en er wordt gebruik gemaakt van dienstverlening door derden. Het gaat om verwerking van de gegevens voor specifieke hockey- en hockeyclub gerelateerde doeleinden. Meer gedetailleerde informatie hierover houden wij bij in een verwerkingsregister.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U kunt ons altijd vragen om een overzicht van uw gegevens en ons verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen indien de gegevens incorrect of irrelevant zijn voor de gestelde doeleinden, met uitzondering van de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen van (financiƫle) gegevens.

Dit kan door een mail te sturen aan[email protected].

Beveiliging van uw gegevens

GHHC Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via[email protected].

Vragen

Wij blijven controleren of we voldoen aan dit privacybeleid. Indien u hierover vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via[email protected]