header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Vertrouwenspersoon

Wij, leden, trainers, bestuur en alle andere vrijwilligers bij HCE doen er met elkaar alles aan om zaken als ‘pesten’, ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen HCE te voorkomen.

Maar…
De praktijk binnen diverse sportverenigingen laat zien dat grensoverschrijdend gedrag niet altijd voorkomen kon worden. Binnen HCE willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook de belangrijkste reden dat HCE een vertrouwenspersoon heeft. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Het bestuur van HCE heeft hiervoor Silvia Dijkstra bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Silvia heeft ervaring met conflictbemiddeling in familie en jeugdzaken.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om vanuit HCE ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder voorafgaand overleg en toestemming gebeuren!

Van de gesprekken die met de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat daarvoor door de betrokkene toestemming is gegeven en deze van een en ander op de hoogte is gesteld.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het bestuur alleen óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Niet wie betrokken zijn, wat en waar etc.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
De vertrouwenspersoon is er voor incidenten, vermoedens van incidenten die tussen HC Eelde-leden (en trainers/coaches) plaatsvinden of hebben plaatsgevonden en waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HC Eelde en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon verwijst desnoods door.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HC Eelde.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HC Eelde.

Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail:
[email protected]

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?
Als je vragen of zorgen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
•    pesten en gepest worden;
•    het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
•    grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
•    een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
•    je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
•    je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
•    iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).


 

Agenda

Nog geen agenda punten.