header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Jeugd

Jeugd

Hier vind je informatie over de jeugdelftallen bij HCE.


Voor de Jongste Jeugd is een aparte pagina beschikbaar.Jongste jeugd zijn de kinderen tot ± 10 jaar. 

Zij spelen nog niet in een elftal.


Jeugdbeleid Hockeyclub Eelde

HCE is een familieclub. Waar samen (goed leren) hockeyen, plezier met bal en stick de hoofdrol spelen. 

Door met veel plezier te spelen komt winnen dan vaak vanzelf.


Recreatiehockey én uitdagend hockey, alle twee heeft zijn plek bij HCE.


Hoe doen wij dit?

Vanaf ongeveer groep 7 (± 10 jaar) wordt gespeeld in een elftal en op een volledig veld.


Hockey heeft vier categorieën:

A jeugd (16-18 jaar),

B jeugd (14-16 jaar),

C jeugd (12-14 jaar), 

D jeugd (10-12 jaar).


Indeling gebeurt op leeftijd (peildatum ligt net als op school op 1 oktober) 

En verder kijken we naar sociale aspecten, drijfveren en talent. Voor meer informatie over de wijze van teamindeling,

zie onder op de pagina.


Lidmaatschap

Op ieder moment in het seizoen kunnen kinderen lid worden van HCE. Aan het einde van het seizoen (mei/juni) is het, 

het handigst in verband met de teamindeling. De teamindeling moet namelijk al erg vroeg bij de KNHB (de Hockeybond) bekend zijn.


Bij een start gedurende het seizoen wordt er gekeken of er een team beschikbaar is. Wanneer de teams vol zitten of er geen geschikt team is, kan er alleen getraind worden. In deze gevallen wordt natuurlijk aangepaste contributie geheven.


Het aanmeldingsformulier vindt u hier op de HCE site.


Coaches zoeken en begeleiden

De Jeugdcommissie streeft er naar om kwalitatief goede coaches te vinden voor ieder team. Net als bij de trainers moet een coach passen bij het team. Ook moet er duidelijkheid zijn over welke verantwoordelijkheden coaches hebben. Ter begeleiding zal er door de Jeugdcommissie en onder leiding van ervaren coaches, hoofdtrainers en soms externen van de KNHB elk hockeyseizoen een aantal coachavonden belegd worden.


Voor de 1e teams wordt gestreefd naar trainer-coach combinaties. Het liefst met spelers uit onze Heren 1 voor de jongensteams en Dames1 voor de meisjesteams.


Goed gedrag op en langs het veld bevorderen

Jeugdleden hebben nogal eens duidelijkheid nodig omtrent wat er van hen verwacht wordt. Spel en gedragsregels gelden in de wedstrijd, op de training en ook in het clubhuis.


Mocht er sprake zijn van wangedrag, zal de Jeugdcommissie de ouders hierop aanspreken, als het de jongere jeugd betreft. De ‘oudere’ jeugdleden (A en B teams) worden natuurlijk zelf aangesproken.


Langs de lijn wordt van ouders verwacht dat men zich gedraagt. Kinderen ergeren zich nogal eens aan luidruchtig gedrag van ouders. In plaats van aanmoedigen en beter spel, resulteert dat in ergernis en ‘laat maar’.. Kom dus kijken naar uw kroost! Juich maar coach niet! Daar is de coach voor.


Differentiëren

We willen de vele kinderen die lekker voor de gezelligheid, voor het leuke spelletje dat hockey is en voor de beweging bij HCE komen hockeyen een fijne en veilige plek om te hockeyen geven. De meeste kinderen kiezen hiervoor. Het is de belangrijke basis van HCE.


En wij willen ook die kinderen die meer uitdaging zoeken, faciliteren. Dit doen wij door extra trainingen, clinics, opgave voor de noordelijke selecties en soms ook het vervroegd doorschuiven naar een hogere leeftijdsgroep.


Teamindelingen Jeugd HCE


Aantal kinderen

Er moeten voldoende kinderen in een leeftijdscategorie (11-tallen D, C, B en A) zijn om teamindelingstrainingen te rechtvaardigen. Er moet de mogelijkheid bestaan om minimaal twee teams te vormen. Voor het eerste team worden de betere spelers en de spelers met dezelfde drijfveren geselecteerd. Voor de overige teams wordt vooral gekeken naar sociale aspecten en een evenwichtige verdeling van hockeykwaliteiten.


Het teamindelingsproces kent de volgende stappen;

1. Communicatie vooraf aan alle betrokkenen via coaches, e-mail en website

2. Samenstellen beoordelingscommissie ( aantal trainers + aantal coaches)

3. Teamindelingstrainingen (3 tot 4x)

4. Voorlopige lijst

5. Overleg voor alle betrokken coaches en trainers (ter advisering)

6. Eventueel aangepaste voorlopige lijst

7. Bespreken en vaststellen in jeugdcommissie

8. Communicatie via coaches en website

9. Inloopavond voor ouders met vragen


De keuze wie in welk team komt wordt gemaakt op basis van meerdere ervaringen (trainers en coaches). De teamindelingstrainingen zijn een belangrijk hulpmiddel. De jeugdcommissie volgt de adviezen van de beoordelingscommissie. 

 

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie scoort de kinderen op verschillende voor hockey belangrijke punten. Naast techniek en talent zijn inzet, conditie en kracht,  coach- en trainbaarheid belangrijke punten. Maar ook informatie van coaches en de trainers over wedstrijden en reguliere trainingen zijn belangrijk bij de uiteindelijke indeling.


Ga er echt voor!

Stel dat je geplaatst wordt in een 1e team, bedenk dan dat je er echt voor moet gaan! Namelijk dat je altijd op elke training er staat, je elke wedstrijd beschikbaar bent om te spelen en je jouw team niet laat zitten als er misschien iets anders leuks is. Wil je dat commitment niet geven of kan je dat niet geven, dan is een 1e team minder geschikt voor jou. Het is nooit verplicht om in een 1e team te spelen.

Door nieuwe teamindelingen komen kinderen soms in een ander team dan ze op voorhand zelf hadden gewild. De ervaring leert dat na 1 of 2 wedstrijden in een nieuw team al snel nieuwe vriendschappen ontstaan. 

Trainen in nieuwe team

Alle kinderen maken het seizoen in principe af met hun eigen vertrouwde team. Op initiatief van coaches wordt meestal aanvullend al kennisgemaakt door samen in de nieuwe samenstelling te trainen.


 

Agenda

Nog geen agenda punten.